kocięta syberyjskie

Kot Rasowy

Kotem rasowym jest każdy kot, który posiada rodowód wydany przez klub felinologiczny. Rodowód jest to metryka kota, w której znajdują się następujące informacje: imię kota z przydomkiem hodowlanym, rasa, data urodzenia, barwa futra, oraz cztery pokolenia przodków. Aby urodzony w hodowli kociak miał rodowód jego rodzice muszą również posiadać rodowód i być zarejestrowani w klubie. Jak podają niektóre źródła na świecie jest tylko ok.3 % kotów, które zostały sklasyfikowane jako rasowe. Rasa kota zależy od wzorca, który został szczegółowo opisany i sklasyfikowany przez organizacje felinologiczne. Do danej rasy należą koty o tych samych cechach takich jak: budowa ciała, długość futra lub region, z którego pochodzą.